Mentorointi

Mentorointi on osaamisen ja tiedon välittämistä, valmentavassa ja tasavertaisessa kohtaamisessa. Mentorointi perustuu haluun oppia, kehittyä ja kasvaa ammatillisesti ja henkisesti. Mentori kannustaa, tukee ja neuvoo, pyrkimyksenä selkeyttää työuraa. Vuorovaikutussuhde on luottamuksellinen ja tasa-arvoinen, jossa avoimuuden avulla lähestytään mentoroitavan toivomia teemoja. Mentorointi voi olla yhdenkertainen tai sopimusaikaan perustuva. 

Olen auttanut lukuisia ihmisiä vuosien varrella kasvamaan ja kehittymään vaativampiin tehtäviin, sekä ollut useille esimiesuransa alussa oleville henkilöille sparraajana urapolun eri vaiheissa, vaihtelevissa haasteissa. Yli 20 vuotta kestäneen esimiesurani aikana olen saanut kohdata mielenkiintoisia, vaihtelevia, haastavia, vaikeita ja ennen kaikkea palkitsevia hetkiä johtamistyössä. Uskon, että oman kokemukseni ja johtamisen ja valmentamisen opintojeni avulla pystyn auttamaan sinua työurasi haasteissa. 

Mentorointini on coachaavaa keskustelua avoimessa, turvallisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Työkokemukseeni pohjaten osaan auttaa sinua erityisesti henkilöstöön, muutoksen johtamiseen, työssä jaksamiseen ja aloittavan esimiehen työhön liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa. 

Työssä suoriutumiseen ja menestymiseen vaikuttavat työolot, osaaminen, työkyky ja yksityiselämän tasapaino. On siis väliä, miten voit, menestyäksesi työssä. Olen opiskellut monipuolisesti useita johtamisen valmennuksia, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin teemaopintoja, ratkaisukeskeistä valmennusta, kasvatus- ja ravitsemustieteitä sekä rentoutusohjausta, joten saat halutessasi tukea laaja-alaisesti. 

Voit lukea taustoistani lisää ”kanssakulkijasi” -sivulta ja ottaa rohkeasti yhteyttä, jutellaan ajatuksistasi ja tavoitteistasi mentoroinnin suhteen. Alkukartoitus on maksuton.

Mentorointihetket tapahtuvat ilta-aikaan etäyhteydellä, sovittaessa lähitapaamisilla Oulun lähiseudulla.

Mentorointi sisältää tilaajan asettaman tavoitteen, mahdollisesti kirjallisia tai kuvallisia välitehtäviä, loppuyhteenvedon.

Yksityishenkilölle yhdenkertainen mentorointikustannus 85 €, tapaamisen kesto 60 minuuttia.

outi@tunnepolku.fi
puhelin 045-6314498 (klo 17 jälkeen)

"Sun tyyli oivalluttaa just oikealla tavalla mut itse huomaamaan mitä haluan ja mihin pystyn, kun olin ahdistuneena umpikujassa, ja valoit uskoa siihen että uskalsin kuitenkin lähteä rohkeasti kokeilemaan. ...kävi loppujen lopuksi toteen ja uskalsin lähteä yrittämään ja etenen kohti päämäärää, vaikka vaikeaa se oli alkuun, ja koska uskoa omaan osaamiseen ja itseen oli niin vähän. Oivallus siitä että pitää saada riittävästi unta, palautumista ja lepoa kaiken sirkuksen vastapainoksi."