Ratkaisukeskeinen valmennus

Life Coach -valmennus sopii ihmisille, jotka haluavat kasvaa, kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässään eteenpäin.

Coach- tapaaminen on vuorovaikutteiden kahdenvälinen dialogi, jonka perustana on tilanteen kartoitus, tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelman tekeminen. Valmentaja, ratkaisukeskeisesti, auttaa kysymysten ja erilaisten harjoitustyökalujen avulla asiakasta oivaltamaan tunteidensa, ajatustensa ja toimintatapojensa merkitys toisiinsa.  Valmentaja ymmärtää, että jokaisella asiakkaalla on oma polkunsa ja asioilla oma aikansa ja siihen perustuen hän kunnioittaa asiakkaan omaa kehittymisprosessia. Dialogin välityksellä voi tutkiskella omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja pyrkimyksiään. Keskustelun avulla pyritään auttamaan asiakasta omiin oivalluksiin ja löytämään vastaukset mielenpäällä oleviin asioihin. Valmennustapaamisten työkaluja voivat dialogin lisäksi olla esimerkiksi rentoutusohjaus, piirtäminen, kirjoittaminen tai useat erilaiset tehtävät joiden avulla lähestytään kulloinkin käsiteltävää aihetta eri näkökulmista. Ratkaisukeskeisessä valmentamisessa keskitytään tulevaisuuteen, menneisyyttä voidaan sivuta, mutta sillä ei ole pääpainoa.

Hyvän valmennuksen jälkeen valmennettava näkee oman tilanteensa selvemmin, ymmärtää itseään paremmin, luottaa itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa, tiedostaa omat voimavaransa paremmin ja on valmis keskittymään niihin asioihin, jotka vievät hänet kohti tavoitteita, hänelle sopivin askelin ja sopivassa aikataulussa. Useamman tapaamisen kokonaisuudessa valmennuskertojen välillä on hyvä olla muutamia viikkoja.

Valmennustapaamisen aiheille ei ole rajoitteita ja se voi liittyä ihmissuhteisiin, työssäjaksamiseen, ajanhallintaan tai erilaisiin elämänhallinnan kysymyksiin.

”Parempi tulevaisuus ei tule itsestään -se luodaan toiminnalla”

Yksityishenkilölle valmennustapaaminen 60 min hinta 75€.
Kolmen tapaamisen kokonaisuus (3kk aikana) hinta 179€

Valmennusvaraukset puhelimitse 0456314498.