Tietosuojaseloste

päivitetty 16.3.2022

Rekisterinpitäjä
Nimi: Tunnepolku

Y-tunnus: 1439174-3

Osoite: Pajakuja 8, 91980 Lumijoki

Puhelinnumero: 045 631 4498

Sähköposti: outi@tunnepolku.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
Nimi: Outi Isokangas

Osoite: Pajakuja 8, 91980 Lumijoki

Puhelinnumero: 045 631 4498

Sähköposti: outi@tunnepolku.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään seuraavissa tarkoituksissa:

  • Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
  • Asiakassuhteen ylläpitoon, kehittämiseen ja laskutukseen
  • Palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja niistä kertomiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään esimerkiksi verkkosivuston yhteydenottolomakkeen yhteydessä saaduilla tiedoilla, asiakassuhteen hoitamiseen. Asiakkaan tietoja voidaan kerätä myös sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai esimerkiksi järjestettävien arpajaisten tai asiakaskyselyn avulla. Hieronta-asiakas antaa itse taustatiedot hoidon alussa paperilomakkeelle ja hoitotietoja kerätään tarvittaessa samalle taustatietolomakkeelle hoidon aikana, varmistamaan seuraavien hoitokertojen onnistuminen.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen ja puhelinnumeron. Tilaus- ,laskutus tai kurssi-ilmoittautumisten vuoksi myös sähköpostiosoitteen tai osoitetiedot. Hieronta-asiakkaiden osalta taustatietolomakkeella kysytään terveystietoja, asiakas itse päättää mitä kertoo.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:

Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä. Tiedot saadaan verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta, verkkokaupan tilauksen kautta, puhelimitse, viestitse tai sähköpostitse sosiaalisen median eri kanavien kautta. Tietoja kerätään myös Google Analytics – analytiikkatyökalun avulla, tämän avulla ei kerätä yksilöityjä tietoja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille, poislukien verkkokaupan maksutapahtumat ja niihin liittyvät tiedot. Verkkokaupasta tilattaessa kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Suomen lakien mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pyydettäessä.

Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookies-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet -sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeistä ilmoitetaan kävijälle heti sivustolle saavuttaessa. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, voit kytkeä evästeet pois päältä sivun alalaidassa näkyvästä rattaan kuvasta.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika
Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisilta ja tietojen käyttöoikeus on vain rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä. Henkilötietoja säilytetään vain asiakassuhteen vaatiman ajan. Kirjanpitolain vaatima aineisto säilytetään lain mukaisen ajan. Paperilomakkeet säilytetään lukollisessa kaapissa, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä. Digitaalisesti tallennetut tiedostot säilytetään salasanan takana paikallisesti tietokoneella. Varmuuskopiot otetaan säännöllisesti ja muistitikku säilytetään lukollisessa kaapissa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen outi@tunnepolku.fi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle sekä kieltää käyttö suoramarkkinointitarkoituksessa.

Rekisteröidyllä on valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee että rikomme tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.